WAAROM DE DAG VAN DE CONCIERGE?

Als het gaat over sociale veiligheid binnen de school, beginnen mensen al vrij snel over de conciërge. Deze speelt een grote rol als het gaat over sociale veiligheid.

Maar wat is die rol van de conciërge dan?

Vanuit het curio Leerlab Sociale Veiligheid zijn we hier dieper op ingedoken. Als je hier met mensen over in gesprek gaat, hoor je dat conciërges eigenlijk het cement van de school zijn. Zij zien leerlingen op een andere manier. In vrije situaties. Zij horen andere gesprekken en hebben zicht op wat er in en rondom de school gebeurt.

Doordat zij vaak ook degene zijn die in de pauzes surveilleren bepalen zij ook mede de sfeer in de pauze. Hoe gaan leerlingen dan met elkaar om? Ruimen ze hun rommel op? Zitten ze rustig aan een tafel of rennen ze rond? Behandelen ze elkaar en het personeel met respect

Kortom, conciërges hebben niet alleen een de rol om het kopieerapparaat te vullen maar ook een signalerende functie van ongewenst of zorgelijk gedrag en spelen een belangrijke rol in hoe leerlingen met elkaar om gaan.

Onmisbaar

Toen tijdens de eerste corona golf alle directie leden ziek waren op een VMBO school in Breda, bleef de school open. Maar toen een week later alle conciërges ziek waren ging de school toch dicht.

Door alle gesprekken over het belang van de conciërge ontstond het idee om ze hier eens voor te bedanken.

Toen niet veel later op 8 februari, een conciërge het schoolplein sneeuwvrij kwam maken terwijl iedereen vanwege het slechte weer thuiszat postte zijn onderwijs manager hier iets over op twitter. Zij deed een oproep waarin ze zich afvroeg waarom er eigenlijk geen dag voor de conciërge is.

Alles kwam ineens samen en we konden niet meer om de dag van de conciërge heen.

Lucy Reijnen, deelneemster aan het leerlab Sociale veiligheid, is op scholen in gesprek gegaan om te achterhalen wat de rol van conciërges is. Hier is deze prachtige film uit voort gekomen.

Wat doen jullie aan de dag van de conciërge?

Laat ons hier weten wat jij vindt van de dag van de congiërge, en wat jij er zelf mee gaat doen!

3 + 4 = ?

Volg een handmatig toegevoegde link

De AoB kwam langs om de conciërges ook iets aan te bieden.

De werkplekken werden versierd en conciërges als helden onthaald.

Leerlingen maakte tekeningen en schreven mooie boodschappen voor de conciërges.